Knuffelturnen voor peuters (vanaf 18 maand tot 3 jaar)

Lesgeefster: Geraldine Meert

DATA: zondag 17/9, 15/10, 12/11, 10/12/2017  en 21/01/2018 van 9.30 tot 10.30

LOCATIE: Sporthal SH Neptunus, Botestraat 98, 9032 Wondelgem. Gemakkelijk te bereiken met tram 1 vanuit het centrum, er is tevens een ruime parking aanwezig.

GELIEVE PER MAIL IN TE SCHRIJVEN OP SECRETARIAAT@GEZINSBOND.GENT met vermelding KNUF naam, lidnummer en naam en leeftijd kindje en uw gsm nummer.

Knuffelturnen is een plezierige manier van bewegingsopvoeding voor kleuters met één van hun (groot)ouders. De relatie tussen kleuter en (groot)ouder staat hierbij centraal. Het samen bewegen, voelen, genieten en ontspannen is het uiteindelijke doel. Knuffelturnen is gebaseerd op de bewegingspedagogiek van Veronica Sherborne. Het belang van zelfbewustzijn en zelfvertrouwen Tijdens het ‘knuffelturnen’ wordt gewerkt aan de motorische, cognitieve, emotionele en sociale ontwikkeling van het kind. Het kind leert sociaal zijn en omgaan met anderen. Door de omgang met anderen leert het rekening houden met en zich aanpassen aan de andere en leert het vertrouwen opbouwen. Het ontdekt nieuwe dingen en krijgt een positiever zelfbeeld (‘Kijk, wat ik al kan!’). Het leert ook luisteren, begrijpen en opdrachten omzetten in bewegingen. Knuffelturnen heeft een positieve invloed op de ouder-kind relatie.

Het zelfvertrouwen van kinderen wordt sterk beïnvloed door de wijze waarop betekenisvolle figuren (ouders, grootouders, kinderopvang, leerkracht…) hem al dan niet aanspreken. Je kan als (groot)ouder je kind stimuleren en steunen en laten zien dat je het waardeert. Het positief zelfbewustzijn van je kind leidt tot een groter zelfvertrouwen, wat er op zijn beurt voor zorgt dat je kind zijn mogelijkheden beter kan ontwikkelen. Wanneer je kind zich van zijn eigen lichaam en van zichzelf bewust is, kan het leren zichzelf (en anderen) te ontdekken. Door als (groot)ouder te laten blijken dat je waardeert wat je kind doet en kan, stimuleer je het verder op onderzoek uit te gaan en te ondernemen.

Je kind ervaart dat het prettig is om ergens plezier in te hebben en ervaart dit als stimulerend. Bewegen is volgens Veronica Sherborne het natuurlijke middel om zowel zelfbewustzijn als zelfvertrouwen te verwezenlijken. Al vanaf de geboorte wordt immers de eerste stap naar zelfstandigheid gezet: de totale bescherming van de baarmoeder wordt vervangen door liefdevol vastgehouden en verzorgd worden. Je baby wordt zich op die manier bewust van zijn eigen lichaam. Eerst door passief de bewegingen te ondergaan, daarna door zelf actief de bewegingen uit te voeren. Dit lichaamsbewustzijn helpt je kind vertrouwen en controle te krijgen over zijn eigen lichaam en maakt hem zo ook klaar om de omgeving rondom te gaan ontdekken.

Bewegingspedagogiek van Veronica Sherborne Als kinderen zich thuis voelen in hun lichaam ontstaat zelfvertrouwen. Vanuit die gedachte ontwikkelde Veronica Sherborne haar bewegingsmethode. Haar inspiratie haalde ze uit het werken met kinderen met een mentale handicap, maar elk kind kan er baat bij hebben. De methode van Sherborne bevordert: een sterk vertrouwen in het eigen lichaam het vertrouwen om de omringende wereld te leren kennen de mogelijkheid om zinvolle relaties aan te gaan Via bewegingsspelletjes leert het kind het eigen lichaam ervaren en leert het zich erop concentreren. Het kind leert luisteren naar het eigen lichaam, met als doel het beter te leren kennen en controleren.